top of page

Huisregels 'de Loosjeerboerderij'

Voor meer informatie, uitleg en (maandelijkse) updates, klik hier: Informatie - het Loosjeernieuws - in aanvulling op onze huisregels.

Openingstijden

-Maandag t/m vrijdag: 07:00 – 09:30 uur & 16:00 – 17:30 uur.

-Zaterdag & zondag: 16:00 – 17:00 uur (dus géén dagopvang).

-Feestdagen: afwijkende openingstijden. 

Kerst en oud & nieuw: arrangement, wordt per jaar bekendgemaakt - geen dagopvang & alleen voor vaste klanten.

Andere feestdagen:  16:00-17:00 uur (behoudens uitzonderingen) – geen dagopvang. Klik hier voor onze openingstijden op de feestdagen in 2024.

 

Afwijken van deze openingstijden is niet mogelijk.

Lukt het niet om jouw hond op te halen binnen onze openingstijden, dan dient dit op werkdagen uiterlijk vóór 17:30 uur en in het weekend vóór 17:00 uur telefonisch doorgegeven te worden. Je kunt jouw hond(en) dan (in overleg) om 19:00 uur op komen halen. Hiervoor rekenen wij een extra tarief van € 10.

 

Brengen/halen van de hond(en)

Op het terrein moeten de honden aangelijnd zijn, dit in verband met andere dieren die hier wonen en los (kunnen) lopen.

Als de deur van de hal dicht is, open deze niet zelf! Er lopen vrijwel altijd honden in de hal. Wij vinden het prettig om telkens één hond over te dragen. Zie je dat er een baasje binnen staat, blijf dan eventjes buiten wachten.

Betalen

Voorafgaand aan het ophalen, sturen wij een betaalverzoekje met de bon. Wij verzoeken iedereen om deze te betalen vóórdat de hond wordt opgehaald.

Wij hebben ook een pinautomaat. Hou er dan wel rekening mee dat er (de op dat moment geldende) transactiekosten bijkomen, die moeten namelijk door ons worden afgedragen.

 

Pensionprijs

De prijs voor dagopvang en loosjeeren is exclusief voer (en overige in deze huisregels genoemde kosten c.q. kosten die buiten de basisverzorging van de hond vallen).

Wij adviseren de eigenaar van de hond om eigen voer mee te nemen. Dit voorkomt namelijk maag-/darmstoornissen en diarree. Indien de hond geen eigen eten heeft, dan eet de hond met ons mee en zal een bedrag (per 100 gram) voor onze huisbrokken in rekening worden gebracht. Wij voeren kwalitatief zeer goede, hypoallergene brokken.

 

Annuleringskosten (algemene voorwaarden)

Bij elke reservering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staan onze annuleringskosten, die daarmee ook van toepassing zijn. Het is daarom niet mogelijk om onder voorbehoud te reserveren. Als wij namelijk een plekje reserveren voor jouw hond, houdt dat automatisch in dat wij tegen een andere hond nee zeggen. Bij het wijzigen/annuleren van reserveringen worden er (naast de eventuele annuleringskosten) administratiekosten ad. € 7,50 in rekening gebracht.

Voor het gemak zullen wij onze annuleringskosten nogmaals overzichtelijk weergeven:

-Tot 2 maanden (voorafgaand aan de loosjeer-periode) = 30 % van het totaalbedrag.

In de algemene voorwaarden staat ‘de aanbetaling’. Mocht er een aanbetaling plaatsvinden, is dat normaliter 30 %. Omdat wij grotendeels niet met aanbetalingen werken, hanteren wij dit percentage als annuleringskosten.

-Tot 1 maand = 50 % van het totaalbedrag

-Tot 2 weken = 75 % van het totaalbedrag

-Binnen 2 weken = 100 % van het totaalbedrag

Annuleren van de dagopvang dient uiterlijk 7 dagen van tevoren te worden doorgegeven

(= kosteloos). 

Binnen 7 dagen (tot aan de betreffende dagopvang) annuleren = de dagopvang wordt in rekening gebracht.

Wij houden ons het recht voor om dagopvang / vakantieopvang te annuleren. Indien dit het geval is, zullen wij de betreffende baasjes zo spoedig mogelijk hierover informeren. Bij annulering door het pension wordt de aanbetaling (indien voldaan) volledig retour gestort. 

 

In beginsel is de reden van annuleren niet van invloed op de annuleringskosten. Maar er zijn uitzonderingen denkbaar en wij denken/kijken daarin altijd graag mee.

Let op: ook het verplaatsen van een reservering geldt i.p. als een annulering voor de gereserveerde data.

 

Later brengen / eerder ophalen dan gereserveerde vakantieopvang

Indien de hond later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan de gereserveerde periode, zal wel de gehele gereserveerde periode in rekening worden gebracht.

 

Dagkaart

Indien het baasje ervoor kiest om geen gebruik meer te maken van de dagkaart, zullen eventuele openstaande dagen (het bedrag daarvan) niet worden gerestitueerd, maar als donatie aan stichting Blei-ei worden gegeven. Voor meer informatie over de stichting:

-Facebook: @Stichting Blei-ei

-Of vraag om een folder! 

 

Paspoort – vaccinaties

Van elke hond moet het paspoort mee worden gegeven, wanneer de hond hier verblijft - zowel dagopvang als vakantieopvang (ongeacht hoe lang de hond hier verblijft). 

Het paspoort bevat de gegevens van de eigenaar, hond, chipnummer en alle vaccinaties en eventuele operaties (castratie/sterilisatie).

De hond dient volledig gevaccineerd te zijn. Als dat niet zo is, kan de hond niet komen. De (her)vaccinatie moet minimaal 3 weken vóórdat de hond komt worden gegeven. Hiervan ontvangen wij graag een (papieren) kopie ter aanvulling van het dossier van de hond.

Ook dient de hond (kort voor het loosjeeren) te zijn ontwormd en behandeld te zijn tegen vlooien/teken. Blijkt de hond wormen en/of vlooien te hebben, dan zullen wij contact opnemen en moet de hond direct worden opgehaald.

 

Loopsheid

Loopse teven kunnen helaas niet komen loosjeeren. Dit zorgt voor te veel onrust in het pension. Mocht de kans bestaan dat een teef tijdens het loosjeeren loops kan worden, dan dient er een back-up te zijn, zodat de hond zo snel mogelijk kan worden opgehaald.

 

Aansprakelijkheid en dierenarts

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de hond of de meegegeven goederen. Er is altijd een kans dat de hond ziek wordt of een verwonding krijgt, ondanks onze inzet en zorg. Indien de dierenarts geconsulteerd moet worden, worden de kosten daarvan, verhoogd met reistijd en -kosten, bij het baasje in rekening gebracht.

Wij overleggen altijd (voorafgaand) met het baasje m.b.t. het bezoeken van de dierenarts, behoudens spoedgevallen. In dergelijke gevallen handelen wij altijd in het belang van de hond.

 

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd door Dibevo, de brancheorganisatie waar wij bij aangesloten zijn. Deze zijn o.a. te vinden op onze website (subpagina van 'Informatie & Huisregels'), onze Facebook-pagina, bij ons in het pension en desgewenst kunnen wij deze (nogmaals) toesturen.

 

Tussentijdse prijswijzigingen

In afwijking van de door ons gehanteerde algemene voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om tussentijds de tarieven aan te (kunnen) passen/verhogen. Deze prijswijziging geldt dan ook voor al gemaakte reserveringen. 

 

Vakantieopvang in de schoolvakanties

Op dit moment hebben wij geen ruimte voor nieuwe honden in de schoolvakanties. 

 

Werkwijze

Bij ons staan veiligheid en plezier voorop!

Wij vinden het belangrijk dat alle loosjees (dagopvang & vakantieopvang) regelmatig komen. Zo houden wij de ontwikkeling mooi in de gaten en het zorgt ervoor dat de honden hier gewend zijn en daarmee het loosjeeren makkelijk(er) gaat. Dat zorgt ervoor dat de honden zich hier op hun gemakt voelen, dat is het belangrijkste. Vaste klanten hebben ook voorrang met vakantieopvang.

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle loosjees sociaal zijn naar elkaar toe; wij zijn kleinschalig en hebben geen ruimte om honden apart te zetten. Indien wij merken dat een hond ongewenst gedrag (dominant gedrag, conflicten veroorzaken, bijten etc.) vertoont, koppelen wij dit altijd eerlijk terug aan de baasjes. Onder ongewenst gedrag verstaan wij eveneens: rijden en markeren (binnen plassen), waardoor wij ook geen ongecastreerde (volwassen) reuen meer aannemen.

 

Proefdag

Wij bouwen altijd op naar een loosjeer-periode, maar ook daarna is regelmaat belangrijk.

Als eerste plannen we (indien er ruimte is) een proefdag in en afhankelijk daarvan een dag met proefnacht. Wij werken niet met losse kennismakingen; de proefdag is de kennismaking.

 

Voorwaarden voor alle loosjees

Bij ons staan veiligheid en plezier voorop en omdat wij een kleinschalig pension zijn, brengt dat een aantal voorwaarden met zich mee. Bij het aannemen van (nieuwe) loosjees, vinden wij het navolgende belangrijk - ter aanvulling van onze algemene voorwaarden & huisregels:

  • jouw hond is sociaal/vriendelijk naar andere honden (conflictvermijdend) en mensen;
  • jouw hond (dagopvang & vakantieopvang) heeft de voorgeschreven inentingen gehad;
  • loopse teven kunnen niet bij ons verblijven - meldt het als jouw hond loops is of kan worden tijdens het verblijf;
  • blijft jouw hond slapen? Dan heeft het de voorkeur om zijn/haar eigen voer mee te geven (er kan tegen een tarief met onze pot mee worden gegeten);
  • wij nemen i.p. geen ongecastreerde reuen aan;
  • het paspoort moet altijd mee worden gegeven bij het brengen + alle gegevens dienen te zijn ingevuld.

Waarom nemen wij geen ongecastreerde reuen aan?

  • Rijgedrag: ongecastreerde reuen vertonen regelmatig rijgedrag, voortkomend uit testosteron. Dit is weliswaar normaal gedrag, maar niet prettig voor de hond die bereden wordt en het kan voor spanningen in de roedel zorgen; 
  • Markeer-gedrag: markeren is een manier van honden om informatie te verspreiden. Dit komt vaker voor bij ongecastreerde reuen. Buiten is dat natuurlijk geen enkel probleem, maar binnen is dat niet gewenst en zorgt dat voor meer schoonmaakwerk. 
  • Reu-reu agressie: agressief gedrag bij een hond (dreigen, grommen, happen) kan ontstaan door vele achterliggende oorzaken. Eén van deze oorzaken is hormonaal, hormonaal gedrag wordt bij intacte reuen - mede - gestuurd door het hormoon testosteron. Dit kan zorgen voor (te) veel spanning in de roedel en dat willen wij graag voorkomen, er is nl. geen ruimte om honden apart te zetten. 
bottom of page